Yamaha PW-SE 2018 con 8200km in 13 mesi.... e voi??